+48 91 43 48 106

WARSZTATY MUZYCZNO – TEATRALNE DLA DZIECI
W OPERZE NA ZAMKU W SZCZECINIE

wrzesień 2019 – maj 2020

I semestr: 14.09.2019 – 14.12.2019 (14 zajęć)
II semestr: 04.01.2020 – 09.05.2020 (15 zajęć)

Zajęcia adresowane są dla dzieci w wieku 7-12 lat; prowadzone w grupie liczącej od 15 do 30 dzieci.

Warsztaty chóralne i ruchowe (ruch sceniczny, taniec, zajęcia z wiedzy o teatrze) adresowane są w szczególności do dzieci, które mają predyspozycje sceniczne, przede wszystkim wokalne. Zajęcia będą trwały po 60 min, odbywać się będą w soboty o godz. 10.00 w Operze na Zamku, w przestrzeniach opery.
Cotygodniowe zajęcia prowadzą instruktorzy na co dzień związani z Operą: Katarzyna Berowska, która w 2017 roku przygotowała chór dziecięcy do premiery „Pajaców” w reż. Michała Znanieckiego i była instruktorem Chóru dziecięcego Opery w sezonach 2017/2018, 2018/2019 oraz Monikę Marszałek, tancerkę baletową, związaną z Operą na Zamku. Podczas zajęć młodzi adepci teatralnej sztuki muzycznej, rozwijają swoje umiejętności wokalne i ruchowe, zapoznają się z pracą na scenie i aktywnie uczestniczą w procesie przygotowań do spektakli.” Efekty nauki zaprezentują grając w przedstawieniach u boku artystów Opery na Zamku. Warunkiem udziału w spektaklach jest gotowość uczestnika potwierdzona pozytywną opinią instruktorów zajęć.

 

Informacje dla zainteresowanych (nabór na sezon artystyczny 2019/2020 zakończony)

Koszt udziału w warsztatach 500 zł za I semestr i 535 zł za II semestr.
Płatność za pierwszy semestr do 13 września 2019 (możliwość rozłożenia kwoty za semestr na dwie raty – 250 zł płatne do 13 września, 250 zł płatne do 18 października).
Płatność za drugi semestr do 3 stycznia 2020 (możliwość rozłożenia kwoty za semestr na dwie raty – 267,5 zł płatne do 3 stycznia, 267,5 zł płatne do 3 lutego)
Wpłaty należy dokonać na konto 76 1050 1559 1000 0022 9693 6186. W tytule przelewu należy wpisać: „Chór dziecięcy oraz imię i nazwisko uczestnika”.

Warunkiem rozpoczęcia zajęć jest uzbieranie minimum 15 uczestników.
Na pierwsze zajęcia warsztatowe proszę przynieść potwierdzenie uiszczenia opłaty/raty za warsztaty, będzie ono warunkiem dopuszczenia dzieci do udziału w zajęciach.

Oświadczenie dot. danych osobowych.

  1. Dane osobowe Artysty będą przetwarzane przez Zamawiającego  na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 w celu realizacji niniejszej umowy i w zakresie niezbędnym do jej realizacji.
  2. Administratorem Danych Osobowych  Artysty w zakresie objętym umową jest Opera na Zamku w Szczecinie , ( Zamawiający ),
  3. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Kancelaria Adwokacka adwokat Przemysław Oćwieja ul. Śląska 31/4, 70-434 Szczecin, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  4. Odbiorcami Danych osobowych Artysty będą podmioty współpracujące z Zamawiającym, w zakresie niezbędnym do realizacji umowy, a także podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych Artysty od Zamawiającego na podstawie przepisów prawa.
  5. Dane osobowe artysty będą przetwarzane  przez okres realizacji umowy, a po jej wykonaniu będą przechowywane przez okres wymagany przepisami  ustawy o rachunkowości.
  6. Artysta posiada prawo do żądania od Zamawiającego dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia przeniesienia danych lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w zakresie w jakim przetwarzanie odbywało się lub odbywa na podstawie zgody, jak również prawo sprzeciwu, co do przetwarzania.
  7. Artysta ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania.
  8. Strony oświadczają, że przetwarzanie danych osobowych Artysty, z uwagi na cel I charakter niniejszej umowy  będzie wiązało się z podawaniem danych osobowych Artysty tj. Imienia I nazwiska, a także danych związanych z umiejętnościami I pracą artystyczną Artysty podmiotom trzecim w celach promocji Spektaklu o którym mowa w § 1 ust. 1 tej umowy, w celach informacyjnych, I marketingowych, a Artysta podpisując niniejszą umowę wyraża na to swoją zgodę.
  9. Przetwarzanie danych osobowych w celach określonych w ust. 8 powyżej związane jest z charakterem umowy i celami działalności Zamawiającego jako Instytucji Kultury,
  10. Zamawiający oświadcza, że nie będzie wykorzystywał w celach marketingowych, informacyjnych ani promocyjnych danych osobowych Artysty nie związanych z jego pracą Artystyczną i odnoszących się do sfery życia prywatnego Artysty.