+48 91 43 48 106WARSZTATY MUZYCZNO – TEATRALNE DLA DZIECI 
W OPERZE NA ZAMKU W SZCZECINIE

wrzesień 2018 – maj 2019

I semestr: 15 IX-15 XII (14 zajęć)

II semestr: 5 I – 25 V (19 zajęć)

Zajęcia adresowane są dla dzieci w wieku 7-12 lat; prowadzone będą w grupie liczącej od 15 do 30 dzieci.

Czteromiesięczne warsztaty chóralne i ruchowe (ruch sceniczny, taniec, zajęcia z wiedzy o teatrze) adresowane są w szczególności do dzieci, które mają predyspozycje sceniczne, przede wszystkim wokalne. Zajęcia trwają po 60 min., odbywają się będą w soboty o godz. 10.00 w Operze na Zamku.

Cotygodniowe zajęcia prowadzą instruktorzy na co dzień związani z Operą: Katarzyna Berowska, która w 2017 roku przygotowała chór dziecięcy do premiery „Pajaców” w reż. Michała Znanieckiego i była instruktorem Chóru dziecięcego Opery w sezonie 2017/2018 oraz Karolina Cichy-Szromnik, solistka baletu Opery na Zamku, uhonorowana w 2017 roku Teatralną Nagrodą im. Jana Kiepury dla najlepszej tancerki współczesnej oraz Klaudia Batista, tancerka-koryfej w balecie Opery na Zamku.

Podczas zajęć młodzi adepci teatralnej sztuki muzycznej, rozwijają swoje umiejętności wokalne i ruchowe, zapoznają się z pracą na scenie i aktywnie uczestniczą w procesie przygotowań do spektakli. Wcielili się w role chórzystów spektakli „Carmen”, „Dziadek do orzechów”, „Proces”, "Pajace/Gianni Schicchi" a efekty nauki zaprezentowali grając w tych przedstawieniach u boku artystów Opery na Zamku.